Lisateenused

Metallilõikamine

Ekskavaatorile monteeritud hüdrauliliste replica watches kääridega saab lammutada ja lõigata replica omega teraskonstruktsioone replica watches ning töödelda vanametalli, luues sellele müügieelset replica rolex lisaväärtust (gabariiti lõigatud metalli replica watches eest maksavad kokkuostjad 200-300 krooni tonni kohta enam). 250-tonnise lõikejõuga käärid võimaldavad lõigata kuni 15 mm terasplaati, 400 mm IPN-tala või 65 mm raudvarba.

Purustaja OÜ olemasoleva tehnikaga saab riskivabalt lõigata tuleohtlikus keskkonnas või vee all; ohutustada survemahuteid ning tükeldada kergestisüttivat materjali.

Kivipurustamine

Mobiilne kivipurusti Nordberh LT116 on piisavalt võimas, töötlemaks kõiki meil leiduvaid looduslikke ja tehiskivimaterjale:

 • paekivi,
 • maakivi,
 • graniit,
 • tellisejäätmed,
 • asfalt,
 • raudbetoon jmt.

Sõltuvalt purusti lõugade asetusest on rolex replica toodetav materjal fraktsioonis 0-60/150 mm ning kivipurusti tootlus 65-180 t/h. Kivipurusti replica watches magnetseparaator tagab, et materjalis leiduvad metallesemed (armatuur, naelad, torud jmt) eraldatakse toodetavast täitematerjalist.

Ekskavaatoriteenused erinevate lisavarustusseadmetega

Mitmekesiselt varustatud Purustaja OÜ hüdraulilised roomik- ja ratasekskavaatorid on suutelised pakkuma alljärgnevaid teenuseid:

 • lõhkumistööd hüdravasaraga (nn rammeriga) – rolex replica paepinnase,vundamentide, suuremõõduliste betoondetailide jmt purustamiseks,betooni ja tellisejäätmete pulbristamine,
 • betooni ja tellisejäätmete rolex replica pulbristamine,
 • kaevetööd kaevekoppadega,
 • materjalide sorteerimine ja laadimine haaratsiga,
 • materjalide sorteerimine ja laadimine greiferiga,
 • materjalide laadimine puisteainekopaga.