Tegevusfilosoofia

Äri definitsioon

Purustaja on rahvusvaheline lammutusteenuseid pakkuv ettevõte.

Missioon

Meie missiooniks on aidata klientidel lammutustöid tõhusamalt korraldada ningmuuta keskkond puhtamaks.

Visioon

Olla eelistatuim lammutusettevõtte Eestis ning lähiriikides.

Põhiväärtused

Kliendikeskus

  • Meie poolt pakutav lammutusteenus koostatakse otseselt kliendivajadustest lähtuvalt.
  • Oleme paindlikud protsessi käigus muutuvate soovide osas.
  • Muudame lammutamise kliendi jaoks lihtsaks.

Professionaalsus

  • Oleme tänu 10. aastasele kogemusele saavutanud kõrge professionaalsetaseme.
  • Me peame rangelt kinni etteantud tähtaegadest ning tänuprofessionaalsetele ja kõrgelt motiveeritud töötajatele on progress meieobjektidel igapäevaselt nähtav.

Hoolivus

  • Meie inimkapital on meie suurim väärtus.
  • Meie töötajad on kõrgelt motiveeritud.
  • Me lähtume rangelt tööohutusest.
  • Me hoiame keskkonna puhtana – utiliseerime kõik jäätmed või suunametaaskasutusse.