Komatsu-PC350HRD

Komatsu PC350HRD

Spestiaalselt lammutamistöödeks kohandatud roomikekskavaatori varustusse kuulub pikk lammutamisnool, mis võimaldab ohutuid lammutamistöid teha 20-24 meetri kõrgusel maapinnast. Pika lammutamisnoole tööriistadeks saavad olla betoonipulbristaja ning sorteerimishaarats. Igapäevaste tööde teostamiseks on ekskavaator varustatud ka lühikese poomiga – tööriistadeks nii kaevekopp, betoonipulbristaja kui hüdrovasar. Masina kaal lühikese poomiga töötades on ca 40 tonni, millele lisandub kasutatava tööriista mass. Sellest tulenevalt sobib Komatsu PC350HRD kasutamiseks sama suurusklassi lammutamisobjektidel, mis meie teise raskemasina (Komatsu PC450LC) puhulgi.

Komatsu-PC240LC-8

Komatsu PC240LC-10

Keskmise suurusega roomikekskavaator võimaldab iseseisvalt teha nii väiksemaid lammutusi (eramud, väikesed tootmishooned, paarikorruselised korterelamud ja ärihooned) kui osaleda materjalide ümbertöötlejana suurobjektide lammutamisel. 24-tonnine baasmasina kaal võimaldab antud ehitusmasinat tuua objektidele tavapäraste veolubadega ning töövahendite mitmekesisus võimaldab väiksemad lammutustööd muid ekskavaatoreid kaasamata lõpule viia. Roomikekskavaator Komatsu PC240LC-10 on varustatud alljärgnevate lisaseadmetega:

  • kvaliteetne NPK pöördpeaga betoonipulbristaja,
  • Verachterti sorteerimishaarats,
  • ligi 2 m3 suurune kaevekopp.
Nordberg-LT1213S

Nordberg LT1213S

50-tonnine rootorpurusti pakub turul saadaolevatest sama klassi masinatest parima tootlikkuse ja kvaliteedi võimalust. Tänu mobiilsuse, toodangu kvaliteedi ning kõrge tootlikkuse parimale kombinatsioonile on antud kivipurusti optimaalseim lahendus keskmiste ja suuremate tootmiskoguste juures. Kivipurusti on sobiv purustamaks praktiliselt kõiki Eestis leiduvaid materjale:

  • looduslikud kivimaterjalid – paekivi, kruus,
  • ehitusjäätmed – asfalt, tellised, betoon.

Kivipurusti on toodetud tunnustatud Soome tootja Metso Minerals poolt, mis tagab töökindluse ja usaldusväärsuse. Purusti tootmissõlme kuuluvad veel ekskavaator töödeldava materjali etteandmiseks ning soovitavalt rataslaadur toodetud materjali laadimiseks või paremaks ladustamiseks.

Nordberg-ST272

Nordberg ST272

Universaalne 34-tonnine sõelumisagregaat, mis on mõeldud nii esmaseks kui teiseseks sõelumiseks, pakub ennekõike kõrget tootlikkust ning sellest tulenevalt ka optimaalseid hinnatasemeid.

Lokotrack ST272 on sobiv nii pinnase, mulla, kivide, ehitusjäätmete, muude jäätmete kui ka kruusa ja killustiku sõelumiseks. Töödeldavate materjalide nimistu on pikk tänu laiale valikule sõelavõrkudele, mida masinal vahetada saab. 2-tasandiline sõelumine eraldab sõelutava materjali kolme fraktsiooni.

Masin on toodetud jällegi tunnustatud Soome tootja Metso Minerals poolt, mis tagab töökindluse ja usaldusväärsuse.

Nordberg-LT116

Nordberg LT116

50-tonnine kivipurusti ühendab endas kaks oodatud omadust – mobiilsuse ja suure tootmisvõimsuse. Oleme valmis purustama erinevaid looduslikke ja tehismaterjale, sõltumata nende asukohast – karjääris, ehitusplatsil jm. Purustatavate materjalide valikusse kuuluvad:

  • looduslikud kivimaterjalid – paekivi, maakivid, graniit,
  • ehitusjäätmed – asfalt, tellised, betoon.

Kivipurusti on toodetud tunnustatud Soome tootja Metso Minerals poolt, mis tagab töökindluse ja usaldusväärsuse.
Purusti tootmissõlme kuuluvad veel laadur või ekskavaator töödeldava materjali etteandmiseks ning soovitavalt rataslaadur toodetud materjali ladustamiseks.

Liebherr946

Liebherr 946

Uus 42-tonnine ekskavaator kujutab endast kvaliteetset Saksa masinat keskmisest suuremate lammutamisobjektidetegemiseks. Masinale lisavad paindlikkust kitsam kere (NLC variant) ning liigendiga poom, tänu millele onmanööverdamine tõhusam nii vahetu töö käigus kui treileritranspordil ühelt objektil teisele. Liebherr R946 on üks kolmestmeie lammutamismasinast üle 40-tonniste kaaluklassis.

Masina tööorganiteks on 3,3-tonnine pulbristaja NPK, hüdrovasar ning kaevekopp.

komatsu-wa480

Komatsu WA480

25-tonnine rataslaadur on ennekõike mõeldud täiendama ettevõtte kivipurustamissõlmesid, mis nõuavad suurte ja tootlike masinate tuge. Masina suurus, 4,5 m3 suurune kopamaht ning kuni 20-tonnine tõstevõime teevad sellest nõutud masina suurte tootmismahtude laadimiseks.

Frontaallaaduri varustusse kuulub kaalumisseade, mis võimaldab laaditava või ladustatava materjali kohest mõõtmist ning saadud tulemuste väljatrükki tšekiprinteriga.

Komatsu-PC210LC-8

Komatsu PC210LC-8

22-tonnine roomikekskavaator on ennekõike mõeldud väiksemate lammutamisobjektide iseseisvaks teostamiseks, kuid ehitusjäätmete ümbertöötlemiseks (kivimaterjali pulbristamine, muude materjalide sorteerimine, kivipurusti söötmine). Ehitusmasinate tööorganiteks on nii planeer- kui kihvadega kopp, haarats, pulbristaja ning hüdrovasar.