Ehituse eelsed tööd

Tihtipeale on lammutamine tihedalt seotud järgneva ehitustegevusega – vanu hooneid demonteerides ja eemaldades tehakse ruumi uutele ehitistele. Sellistes tingimustes omab töid tegev lammutusfirma tihtipeale mitmeid (kulu)eeliseid erinevate ettevalmistööde läbiviimiseks – töös kasutatav tehnika asub juba ehitusplatsil, töötajad ja spetsialistid on kursis antud objekti iseärasustega ning suuremast töölõigust peegeldub ka üldine mastaabisääst.

Uute ehitiste rajamise ettevalmistavateks töödeks Purustaja OÜ poolt on näiteks:

 • Pinnase kaevamine ja äravedu
  Teenuse raames kaevatakse pinnas soovitud kõrgusnäitajateni ning kaevematerjal ladustatakse või transporditakse ehitusplatsilt minema.
 • Vundamendikaevikute rajamine
  Ehitusfirma kaevab sobivates mõõtudes ning soovitud sügavuseni vundamendiaugud.
 • Killustikust vundamendialuste rajamine
  Vundamendikaevikute põhja rajatakse killustikust põhjad vastavalt antud objekti ehitusprojektis ettenähtud normatiividele.
 • Teede ja platside aluste rajamine (liivapõhja ja killustikualuste tegemine)
  Teede ja platside aluste rajamine kätkeb endas samuti suurte ehitusmaterjali mahtude – kaevatav pinnas, liiv, killustik – läbitöötamist. Purustaja OÜ omab selle jaoks piisava võimsusega tehnikat ning materjalide logistika kogemust, mis on oluline vastavate tööde tegemiseks.