Lammutustööd Vasalemma karjääris

Objekt: amortiseerunud purustamissõlme ning tootmishoonete lammutamine Vasalemma karjääris
Aadress: Lemmaru, Vasalemma vald, Harjumaa, Eesti Vabariik
Töövõtu iseloom: amortiseerunud purustamissõlme täislammutus, vanade tootmishoonete täislammutus, kivist ehitusjäätmete purustamine
Töö peamised eripärad: töötamine toimiva käitise tingimustes
Tööde teostamise aeg: juuni, november 2011