Tartu Maarja kiriku juurdeehitis

Objekt: Spordihoonena kasutusel olnud Tartu Maarja kiriku juurdehitise lammutamine
Aadress: Pepleri 1a, Tartu, Eesti Vabariik
Töövõtu iseloom: juurdeehitise täislammutus, ehitusjäätmete utiliseerimine, hooneaseme haljastamine
Töö peamised eripärad: töötamine kesklinna tingimustes, lammutatava hooneosaga kokku ehitatud ning muinsuskaitse all oleva kiriku säilitamine, lammutusjärgne territooriumi haljastamine
Tööde teostamise aeg: september-oktoober 2011