Puithooned Väike-Maarjas

Objekt: amortiseerunud puitelamute lammutamine
Aadress: Pikk tn 22, Väike-Maarja, Lääne-Virumaa
Töövõtu iseloom: puidust elamute täislammutamine
Töö peamised eripärad: puidust ehitusjäätmete suunamine energiapuiduna puiduhakke tootmisse
Tööde teostamise aeg: juuni-juuli 2011