Abja linavabrik

Objekt: Abja linavabriku tootmishoonete lammutamine
Aadress: Abja-Vanamõisa küla, Viljandimaa, Eesti Vabariik
Töövõtu iseloom: nõukogude ajal ehitatud tootmishoonete täislammutamine, kivimaterjali purustamine
Töö peamised eripärad: ajalooliste hooneosade säilitamine
Tööde teostamise aeg: november-detsember 2011
Koostööpartner projekti läbiviimisel: Eldostar OÜ