Laohoone Kundas

Objekt: põlengu käigus osaliselt hävinenud laohoone lõpuni lammutamine, amortiseerunud tootmishoonete täislammutus
Aadress: Tööstuse 8/10, Kunda linn, Eesti Vabariik
Töövõtu iseloom: põlengu käigus kahjustunud laohoone lõpuni lammutamine, kivijäätmete purustamine, allesjäänud laole otsaseina rajamine
Töö peamised eripärad: töötamine toimiva käitise tingimustes, laohoone osaline säilitamine
Tööde teostamise aeg: juuli-august 2011